Publicaties

Milieurisico’s van niet-toegelaten transgene petunia’s met oranje bloemen

Adviezen | 22.05.2017 | CGM/170522-04

Onlangs hebben de Finse autoriteiten ontdekt dat verschillende oranje petunia variëteiten genetisch gemodificeerd zijn. Deze variëteiten waren afkomstig uit Nederland en Duitsland. Er is in Europa geen vergunning afgegeven voor de teelt en/of de verkoop van genetisch gemodificeerde (gg-) petunia’s.

De betrokken bedrijven hebben actie ondernomen en de illegale petunia variëteiten uit winkels en tuincentra teruggehaald. De ILT heeft de COGEM gevraagd om te adviseren over de milieurisico’s en de destructie van de gg-petunia’s.
Petunia’s (Petunia hybrida) worden in Nederland veelvuldig als eenjarig perkgoed in tuinen geplant. Zij kunnen zaad vormen en op plaatsen waar petunia’s zijn geplant, worden incidenteel zaailingen aangetroffen. Petunia’s zijn gevoelig voor vorst en lijken zich in Nederland niet te kunnen handhaven. Mogelijk kunnen petunia’s winters met matige vorst overleven.
De aangetroffen gg-petunia’s zijn oranje doordat door de aanwezigheid van een transgen  een pigment (pelargonidine) gevormd kan worden, dat normaal gesproken niet door petunia’s gemaakt wordt. Het betreffende transgen is nog niet geïdentificeerd, maar hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een andere plantensoort. Er is geen reden om te veronderstellen dat een oranje bloemkleur de overleving en verspreiding van plantensoorten beïnvloedt. Verder bevatten de gg-petunia’s het nptII antibioticum­resistentiegen. De COGEM heeft eerder geconcludeerd dat de aanwezigheid van het nptII gen in planten geen risico voor mens en milieu oplevert.
Op basis van de huidige kennis over de ingebrachte eigenschappen en gezien de biologische eigenschappen van petunia’s, is de COGEM van oordeel dat de risico’s van de gedetecteerde gg-petunia’s verwaarloosbaar klein zijn.
Er is op dit moment nog niet bekend welke transgene sequenties de gg-petunia’s exact bevatten. Wanneer deze informatie beschikbaar is, zal de COGEM deze informatie beoordelen en opnieuw een advies uitbrengen over de niet-toegelaten gg-petunia’s.

Download publicatie