Publicaties

Monitoring of Laboratory-Acquired Infections

Onderzoeksrapporten | 29.03.2018 | CGM 2018-01

Ter bescherming van mens en milieu dienen werkzaamheden met wildtype micro-organismen of genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) uitgevoerd te worden in ingeperkte ruimten (laboratoria, dierverblijven etc.) met inachtneming van specifieke werkvoorschriften. Ondanks deze veiligheidsmaatregelen kunnen medewerkers tijdens de werkzaamheden onbedoeld een infectie oplopen, ook wel ‘laboratory-acquired infections’ (LAI’s) genoemd. Om inzicht te verkrijgen in de monitoring van LAI’s heeft de COGEM een onderzoeksproject laten uitvoeren. Dit project is uitgevoerd door onderzoekers van het WIV-ISP en PERSEUS bvba.
Het rapport biedt een overzicht van de monitoring van LAI’s in binnen- en buitenland. De onderzoekers hebben drie analyses uitgevoerd. In een eerste analyse zijn de wettelijke kaders in kaart gebracht ten aanzien van monitoring van LAI’s. De tweede analyse betreft een literatuurstudie waarbij een overzicht is verkregen van de rapportage van LAI’s in de wetenschappelijke literatuur. In een derde analyse is middels een ‘online enquête’ bevraagd, bij direct betrokkenen van de handhaving van de bioveiligheid, op welke wijze monitoring van LAI’s in de praktijk geïmplementeerd is. Samenvattend concluderen de onderzoekers dat het aantal wetenschappelijke publicaties over LAI’s relatief beperkt blijkt. De LAI’s zijn, wanneer herleidbaar, veroorzaakt door werkzaamheden met wildtype micro-organismen en nagenoeg niet door ggo’s. De onderzoekers concluderen op basis van de resultaten van de ‘online enquête’ dat LAI’s niet altijd gemeld worden bij de bevoegde instanties, mede uit angst voor mogelijke represailles. De onderzoekers bevelen daarom aan om een geanonimiseerd ‘blame-free’ rapportagesysteem op te zetten, zodat incidenten en ‘near misses’ op een anonieme wijze gemeld kunnen worden. Het wetenschappelijk werkveld kan hieruit dan lering trekken.
Dit rapport is samengesteld in opdracht van de COGEM. De meningen die in het rapport worden weergegeven, zijn die van de auteurs en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van de COGEM.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie