Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief Monitoring of Laboratory-Acquired Infections

Signalerende brieven | 29.03.2018 | CGM/180329-01

Ter bescherming van mens en milieu dienen werkzaamheden met wildtype micro-organismen of genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) uitgevoerd te worden in ingeperkte ruimten (laboratoria, dierverblijven etc.) met inachtneming van specifieke werkvoorschriften. Medewerkers kunnen tijdens de werkzaamheden, ondanks deze veiligheidsmaatregelen, onbedoeld een infectie oplopen. Deze infecties, ook wel ‘laboratory-acquired infections’ (LAI’s) genoemd, kunnen bijvoorbeeld ontstaan als gevolg van een technisch mankement of een menselijke fout. Om inzicht te verkrijgen in de monitoring van LAI’s heeft de COGEM onderzoek laten verrichten.
De COGEM is van mening dat het rapport een goed overzicht biedt van de wettelijke kaders en de implementatie van monitoring en rapportering van LAI’s, in zowel binnen- als buitenland. Op basis van de bevindingen van het rapport constateert de COGEM dat LAI’s relatief beperkt voorkomen. LAI’s worden veroorzaakt door werkzaamheden met wildtype micro-organismen, terwijl LAI’s veroorzaakt door ggo’s niet tot nauwelijks voorkomen. Daarnaast signaleert zij dat de mate waarin lering wordt getrokken uit incidenten en ‘near misses’ door andere belanghebbenden in het wetenschappelijk werkveld, nog te beperkt lijkt te zijn. In die context adviseert zij om de rapportage van incidenten of ‘near misses’ te verbeteren, maar de COGEM ziet geen noodzaak, zoals de onderzoekers aanbevelen, om meldingen van incidenten of ‘near misses’ te anonimiseren.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie