Publicaties

Kleinschalige veldproef met Phytophthora-resistente aardappelen

Adviezen | 02.02.2011 | CGM/110202-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de milieurisico’s van een kleinschalige (categorie 1) veldproef met genetisch gemodificeerde aardappelen (Solanum tuberosum) met een verhoogde resistentie tegen Phytophthora infestans, de veroorzaker van de aardappelziekte. Het doel van de voorgenomen werkzaamheden is het onderzoeken van Phytophthora beheersingsstrategieën en monitoring van virulentie voor de gebruikte resistentiegenen.
Voor zijn verspreiding en overleving maakt de aardappel gebruik van zaden en knollen. De aardappel kan in Nederland niet uitkruisen naar wilde verwanten. De aardappel kan wel uitkruisen naar andere cultuur­rassen, maar slechts in beperkte mate en alleen over korte afstanden. Uit praktijkervaring blijkt dat een isolatieafstand van 3 meter voldoende is om kruisbestuiving te voorkomen. De knollen zijn vorstgevoelig en zullen de Nederlandse winter gewoonlijk niet overleven. In de noodzaak om eventuele aardappelopslag uit zaad of achtergebleven knollen te verwijderen wordt in het kader van de verplichte bestrijding van P. infestans voorzien.
De zaden die eventueel worden gevormd door cultuuraardappelen spelen alleen een rol bij het veredelingsproces. In Nederland vindt aardappelveredeling hoofdzakelijk in kassen of tunnelkassen plaats. Echter, de COGEM kan niet uitsluiten dat hobbykwekers, die in de aardappelveredeling actief zijn, mogelijk kruisingen op het veld uitvoeren. De COGEM adviseert, indien er op naastgelegen velden hobbykwekers actief zijn die kruisingen op het veld uitvoeren, een isolatieafstand van 40 meter in acht te nemen.
Concluderend heeft de COGEM tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, waarbij een isolatieafstand van 3 meter wordt aangehouden, geen bezwaar. Echter, de COGEM adviseert in gevallen waarbij op naastgelegen velden aardappelveredeling door hobbykwekers plaatsvindt, een isolatieafstand van 40 meter in acht te nemen. Onder deze voorwaarden acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie