Publicaties

Internationale ontwikkelingen gg-tarwe en de positie van Nederland

Signaleringen | 28.09.2012 | CGM/120928-02

In 2012 hebben de verschillende ontwikkelingen op het gebied van genetisch gemodificeerde (gg-) tarwe het nieuws gehaald. Grootschalige protestacties in Engeland tegen een veldproef met gg-tarwe haalde eind mei uitgebreid de media. Ook kondigden enkele grote biotechnologiebedrijven aan dat zij zich na een pauze van enkele jaren opnieuw gaan richten op de ontwikkeling van gg-tarwe. De ontwikkeling van gg-tarwe kan een aanzienlijke impact hebben op de innovatie binnen de tarweveredeling, maar ook op de maatschappelijke discussie over ggo’s.
In deze signalerende brief wordt een overzicht geschetst van de ontwikkelingen op het gebied van gg-tarwe en wordt ingegaan op de maatschappelijke onrust die hierover het afgelopen jaar is ontstaan, de achtergronden daarvan en de mogelijke implicaties voor de Nederlandse overheid.

Download publicatie