Publicaties

Biotechnologie in 2030. Vier scenario’s voor de Commissie Genetische Modificatie (COGEM)

Onderzoeksrapporten | 30.05.2007 | CGM 2006-03

Het in dit rapport beschreven onderzoek van de Innovation Policy Group van TNO is in opdracht van de COGEM in 2005 uitgevoerd. Het doel was om voor de toekomstige advies- en signaleringstaak van de COGEM een kader te ontwikkelen waarmee ontwikkelingen op systematische wijze zouden kunnen worden beoordeeld. Vragen die in dit verband spelen zijn bijvoorbeeld:

  • zijn er verschillende wereldbeelden van waaruit de ontwikkelingen in Europa, Noord-Amerika en Azië kunnen worden beoordeeld?
  • zijn er nieuwe ontwikkelingen in de techniek of in de manier waarop met de biotechnologie wordt omgegaan die het naar voren treden van een bepaald scenario voor groepen landen of voor de wereld als geheel indiceren?
  • moet de beleidsontwikkeling in Nederland en Europa op duidelijke veranderingen  reageren (bv meer consensus zoeken of juist een eigen pad gaan, andere voorlichting ontwikkelen, een andere innovatie aanpak uitzetten) en hoe?

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie