Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde norovirussen

Adviezen | 30.01.2015 | CGM/150130-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-)norovirussen. De aanvrager wil het ziekteverloop, de vermenigvuldiging en de gastheerspecificiteit van het norovirus bestuderen door onder andere norovirussen afkomstig uit mensen, muizen en varkens met elkaar te combineren. Hierbij zullen zogenoemde chimere virussen ontstaan.
Het humane norovirus is een zeer besmettelijk virus dat jaarlijks bij ongeveer een half miljoen mensen in Nederland buikgriep veroorzaakt. Meestal verdwijnen de symptomen na ongeveer twee tot drie dagen. Bij varkens en muizen verloopt een infectie doorgaans zonder ziekteverschijnselen. Op dit moment is er nog geen vaccin of antiviraal medicijn beschikbaar tegen het norovirus.
De COGEM heeft het norovirus ingedeeld in de op één na laagste pathogeniteitsklasse (klasse 2). Op basis van de huidige kennis van norovirussen en de ervaring met chimere virussen, is de COGEM van mening dat de chimere norovirussen minder ziekteverwekkend of net zo ziekteverwekkend als de oudervirussen zullen zijn.
De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein indien de in vitro laboratoriumwerkzaamheden en de werkzaamheden in associatie met proefdieren op ML-II respectievelijk DM-II niveau plaatsvinden onder navolging van enkele aanvullende maatregelen.

Download publicatie