Publicaties

Import and processing of MON15985

Adviezen | 20.10.2008 | 081020-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en verwerking van de genetisch gemodificeerde katoenlijn MON15985. Deze katoenlijn is voorzien van de cry1Ac en cry2Ab2 genen waardoor de planten resistent zijn tegen bepaalde insecten uit de orde van de Lepidoptera. Daarnaast bevat MON15985 de genen nptII en uidA, die de selectie van getransformeerde cellen vereenvoudigen.
In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor en katoen bezit niet de eigenschappen om in Europa te kunnen verwilderen. Bovendien kan katoen de klimaatomstandigheden in Noordwest-Europa niet overleven. De katoenplant is namelijk sterk koudegevoelig en heeft hoge temperaturen nodig voor kieming en ontwikkeling. Bovendien is voor de teelt van katoen gedurende het hele jaar irrigatie of hoge neerslag noodzakelijk. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot. De COGEM acht derhalve de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen van de katoenzaden leidt tot verspreiding van de genetisch gemodificeerde katoenlijn MON15985 binnen Noordwest Europa.

Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van MON15985 verwaarloosbaar klein en heeft zij derhalve geen bezwaar tegen import en verwerking van deze katoenlijn.

Download publicatie