Publicaties

Advies n.a.v. EFSA opinie over vergunning voor import van genetisch gemodificeerde katoenlijn MON15985

Adviezen | 20.08.2014 | CGM/140820-01

In 2008 heeft de COGEM geadviseerd over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde katoenlijn MON15985. Deze katoenlijn bevat de cry1Ac en cry2Ab2 genen waardoor de planten resistent zijn tegen sommige vlinderachtigen. Daarnaast bevat MON15985 de genen nptII en uidA, die de selectie van getransformeerde planten mogelijk maakt. De COGEM concludeerde dat de milieurisico’s van import en verwerking van katoenlijn MON15985 verwaarloosbaar klein zijn.
Recent heeft de EFSA een positief advies uitgebracht over de import en verwerking van katoen MON15985. Naar aanleiding van het verschijnen van het EFSA advies ziet de COGEM geen reden om haar eerder afgegeven advies te herzien. De COGEM acht de milieurisico’s van import en verwerking van katoenlijn MON15985 verwaarloosbaar klein.
De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies.

Download publicatie