Publicaties

Import and processing of maize MIR604xGA21

Adviezen | 21.05.2008 | 080521-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over toelating voor import en verwerking van de genetisch gemodificeerde maïslijn MIR604xGA21. De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking van de ouderlijnen MIR604 en GA21. Maïslijn MIR604xGA21 bevat het mcry3A gen waardoor resistentie tegen bepaalde kevers is verkregen. Daarnaast bevat de kruisingslijn het mepsps gen waardoor tolerantie tegen glyfosaat bevattende herbiciden is verkregen. Ten slotte is de plant door expressie van het pmi gen in staat enkel mannose als koolstofbron te gebruiken waardoor deze eigenschap als selectiemarker kan dienen.

Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.

Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn MIR604xGA21 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.
De COGEM plaatst echter wel enkele kanttekeningen bij de gereviseerde sequentiedata. Ook heeft zij enkele opmerkingen bij het general surveillance plan.

Download publicatie