Publicaties

Import and processing of maize Bt11xMIR604xGA21

Adviezen | 17.10.2008 | 081017-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de toelating voor import en verwerking van maïslijn Bt11xMIR604xGA21. Deze maïslijn is tot stand gekomen door het kruisen van drie genetisch gemodificeerde ouderlijnen.
De COGEM heeft eerder positief geadviseerd over import en verwerking van de drie ouderlijnen en over teelt van ouderlijn Bt11. Daarnaast heeft de COGEM positief geadviseerd over import en verwerking van de kruisingslijnen Bt11xGA21, Bt11xMIR604 en MIR604xGA21.

Maïslijn Bt11xMIR604xGA21 brengt zowel het cry1Ab als het mcry3A gen tot expressie, waardoor de plant resistent is voor bepaalde insecten die behoren tot de orde van de Lepidoptera en voor bepaalde insecten die behoren tot de orde van de Coleoptera. Daarnaast bevat deze maïslijn de genen pat en mepsps, waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat en glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. Ten slotte is de plant door expressie van het pmi gen in staat mannose als koolstofbron te gebruiken. Deze laatste eigenschap kan als selectiemarker gebruikt worden.

Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de geïnserteerde genen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is.
Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van maïslijn Bt11xMIR604xGA21 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie