Publicaties

Import and processing of herbicide tolerant cotton LLCotton25

Adviezen | 31.10.2005 | 051031-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over import van genetisch gemodificeerde katoenzaden. Onderhavige katoenlijn is voorzien van het bar gen waardoor de planten tolerant zijn geworden voor toediening van herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium. In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor en katoen bezit niet de eigenschappen om te kunnen verwilderen. Katoen is sterk koudegevoelig, heeft hoge temperaturen nodig voor kieming en ontwikkeling van de plant. Daarbij is irrigatie of hoge neerslag gedurende het hele jaar noodzakelijk voor de teelt van katoen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de modificatie het verwilderingspotentieel vergroot. De COGEM acht derhalve de kans verwaarloosbaar klein dat incidenteel morsen van de katoenzaden leidt tot verspreiding van deze genetisch gemodificeerde katoen binnen Europa. Concluderend heeft de COGEM geen bezwaar tegen import en verwerking van onderhavige katoenlijn en worden de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein geacht.

Download publicatie