Publicaties

Hernieuwing vergunning import en verwerking gg-katoen LLCotton25

Adviezen | 23.05.2018 | CGM/180523-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor import van de genetisch gemodificeerde (gg-)katoenlijn LLCotton25. De eerdere vergunning is in 2008 voor een periode van 10 jaar afgegeven. Deze katoenlijn brengt het bar gen tot expressie, waardoor de plant tolerant is voor glufosinaat-ammonium bevattende herbiciden. De COGEM heeft in 2005 positief geadviseerd over de import, verwerking en teelt van de gg-katoenlijn LLCotton25.
De hernieuwingsaanvraag bevat onder meer nieuwe sequentiegegevens, geactualiseerde bioïnformatische analyses, een recente literatuurreview en de resultaten van de verplichte ‘post-market environmental monitoring’ die sinds 2009 is uitgevoerd.
Het Nederlandse klimaat is niet geschikt voor de teelt van katoen. Er komen ook geen wilde verwanten van katoen voor in Noordwest-Europa, waardoor de ingebrachte sequenties van katoenlijn LLCotton25 zich niet naar andere soorten kunnen verspreiden. Mede daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van gg-katoenzaden leidt tot verspreiding of vestiging van deze katoenlijn in Nederland.
Uit de geactualiseerde moleculaire karakterisering, literatuurstudie en monitorings-rapporten zijn geen nieuwe inzichten over mogelijke risico’s voor mens en milieu naar voren gekomen. Gezien het bovenstaande acht de COGEM de risico’s van import en verwerking van gg-katoenlijn LLCotton25 voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie