Publicaties

Classificatie van Canine parvovirus

Adviezen | 25.01.2012 | CGM/120125-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van het Canine parvovirus (CPV) en werkzaamheden met een genetisch gemodificeerde (gg-) CPV vaccinstam.
CPV veroorzaakt acute en soms fatale darmontsteking (enteritis) bij jonge honden. De symptomen van deze ziekte bestaan uit braken, slijmerige of bloederige diarree en gewichtsverlies. Een infectie van volwassen honden verloopt in de meeste gevallen zonder symptomen.
Verspreiding van het virus onder honden vindt hoofdzakelijk plaats via gecontamineerde feces, grond en gebruiksvoorwerpen. Er zijn geen gegevens bekend die erop wijzen dat CPV mensen kan infecteren. Daarnaast zijn er commerciële vaccins beschikbaar die preventief worden toegepast om ziekte en infectie bij honden tegen te gaan. Op basis van deze gegevens adviseert de COGEM CPV te classificeren als een klasse 2 dierpathogeen.
De aanvrager wil gg-CPV in verschillende cellijnen opkweken voor de ontwikkeling van een vaccin. Het gg-CPV wordt verkregen vanuit het buitenland. Op basis van de resultaten van vaccinatieproeven in jonge Beagles is de COGEM van mening dat de gg-CPV vaccinstam geattenueerd is.
Op grond van de inschaling van CPV in pathogeniteitsklasse 2 kan de COGEM instemmen met de door de aanvrager voorgestelde inschaling van de werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu onder genoemde inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschiften bij de voorgenomen werkzaamheden met gg-CPV voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie