Publicaties

Bouwstenen voor een beoordelingskader voor teelt van gg-gewassen

Signaleringen | 22.12.2014 | CGM/141222-01

Om de impasse rondom de besluitvorming over genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen in Europa te doorbreken, heeft de Europese Commissie (EC) een voorstel ingediend om lidstaten de bevoegdheid te geven om teelt in eigen land te beperken of te verbieden op basis van andere dan veiligheidsoverwegingen. Hiermee wil zij de veiligheidsdiscussie ontlasten en lidstaten de gelegenheid geven om teelt te beperken of verbieden. De Europese Unie werkt sinds 2010 aan een voorstel voor wijziging van de Richtlijn 2001/18/EG voor een nationale teeltbevoegdheid voor ggo’s. Op basis van het voorstel moeten de lidstaten bepalen hoe zij dit op nationaal niveau gaan implementeren.
Op verzoek van de minister bracht de COGEM in 2009 een signalering uit met bouwstenen voor een duurzaamheidsbeoordeling van gg-gewassen. In het kader van het Europese voorstel is de COGEM in juli 2014 door uw ministerie gevraagd om die signalering opnieuw onder de loep te nemen en waar nodig te actualiseren voor de Nederlandse situatie en in de context van het nationale teeltvoorstel. De oorspronkelijke signalering is geformuleerd op basis van een wereldwijd perspectief. In deze signalering wordt gekeken welke bouwstenen relevant kunnen zijn voor de Nederlandse situatie en in hoeverre deze aspecten gedekt worden door bestaande regelgeving. Daarnaast worden een aantal aandachtspunten geïdentificeerd met betrekking tot de keuzes die gemaakt moeten worden in de aanloop naar een afwegingskader. Ten behoeve van deze signalering heeft de COGEM de internationale workshop ‘a socio-economic assessment framework for GMOs’ georganiseerd om ervaringen, inzichten en ideeën uit te wisselen met wetenschappers en beleidsmedewerkers uit andere Europese lidstaten.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de bijbehorende aanbiedingsbrief kunt u hier vinden.

Download publicatie