Publicaties

Geboeid door keuzevrijheid: een verkenning van de ontwikkeling en rol van keuzevrijheid rondom ggo’s in Europa

Signaleringen | 05.01.2011 | 101230-01

De keuzevrijheid van consumenten en producenten met betrekking tot ggo’s staat onder toenemende druk. Onbedoelde vermenging, ongelijke innovatiesnelheid en verschillen in regelgeving tussen landen zijn hier de aanleiding voor, maar ook een gebrek aan kennis en vertrouwen bij de consument zorgen ervoor dat de waarborging van keuzevrijheid problematisch wordt. Dit terwijl keuzevrijheid één van de hoekstenen is van het Europese beleid op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s).
De COGEM bepleit de oplossing voor deze problemen niet te zoeken in een verbreding of aanscherping van de etikettering. Etikettering vormt het sluitstuk, maar niet de totaaloplossing voor keuzevrijheid. Er zijn een aantal randvoorwaarden verbonden aan keuzevrijheid, namelijk informatie, educatie en vertrouwen. In dit kader wijst de COGEM op het belang te benadrukken dat etikettering van ggo’s niet wordt geboden uit veiligheidsoverwegingen, maar omdat consumenten om uiteenlopende redenen bezwaren hebben tegen het gebruik van genetische modificatie.
Op basis van de geïdentificeerde problemen rond de waarborging van keuzevrijheid, signaleert de COGEM dat het van belang is duidelijke (internationale) afspraken te maken over wat een ggo is. Uit het oogpunt van transparantie en vertrouwen geeft de COGEM in overweging niet te etiketteren wat niet gemeten kan worden. Ook zou het accent van etikettering op ketencertificering gelegd kunnen worden in plaats van etikettering van eindproducten.
De COGEM beoogt met deze signalering inzicht te bieden in de complexiteit en achtergrond van keuzevrijheid rondom ggo’s in Europa en signaleert dat een verdere bezinning van de overheid op de geïdentificeerde problematiek noodzakelijk is voordat de geloofwaardigheid van het huidige systeem verder wordt aangetast.

Download publicatie