Publicaties

Werkzaamheden met Plasmodium falciparum in een ruimte buiten inperking

Adviezen | 07.07.2006 | 060707-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde parasiet Plasmodium falciparum: de belangrijkste veroorzaker van malaria. De parasiet kan zich zowel seksueel als aseksueel vermeerderen. De werkzaamheden betreffen het sorteren van de seksuele stadia van de parasiet met behulp van een zogenaamd ‘FACS-apparaat’. Deze apparatuur bevindt zich in een ruimte waaraan geen inperkingsniveau is toegekend.
De seksuele stadia van de parasiet zijn in tegenstelling tot de aseksuele stadia niet infectieus voor de mens. Om de aseksuele stadia af te doden, wordt de parasietenkweek behandeld met het middel N-acetyl glucosamine. De COGEM is van mening dat deze behandeling het overgrote deel van de aseksuele stadia zal doden maar kan de aanwezigheid van enkele infectieuze parasieten niet uitsluiten.
Indien er infectieuze parasieten aanwezig zijn, kan de mens alleen besmet worden indien er een snij- of prikaccident optreedt. Dit aangezien de mug die verantwoordelijk is voor de verspreiding van de parasiet, niet in Nederland voorkomt. De COGEM is van mening dat indien zich een snij- of prikincident heeft voorgedaan de medewerker behandelend moet worden met een voor de gebruikte parasietenstam effectieve profylaxe.
De COGEM is van mening dat bij uitvoering van bovenstaande experimenten, met inachtneming van de gestelde maatregelen, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie