Publicaties

The possible role of honey bees in the spread of pollen from field trials

Onderzoeksrapporten | 14.05.2012 | CGM 2012-02

Honingbijen bestuiven landbouwgewassen, planten in tuinen, boomgaarden en planten in de wilde natuur. Als ze zich verplaatsen van bloem naar bloem, op zoek naar nectar en stuifmeel, wordt er stuifmeel van de ene naar de andere plant overgebracht waardoor bevruchting kan plaatsvinden. In het licht hiervan zouden bijen een rol kunnen spelen in de verspreiding van stuifmeel afkomstig van veldproeven met genetisch gemodificeerde (GG) planten. De mate waarin deze verspreiding kan optreden en de door bijen te behalen foerageerafstanden zijn van vele factoren afhankelijk. Kennis van deze factoren kan van belang zijn voor (toekomstige) risicobeoordelingen van GG-planten.

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van relevante informatie met betrekking tot de relatie tussen honingbijen en pollenverspreiding, gebaseerd op een literatuurstudie, een database met stuifmeelgegevens van Nederlandse honing en een beknopt laboratoriumexperiment. Er is ondermeer gekeken naar de volgende onderwerpen:

  • Informatie over de verspreiding van pollen door honingbijen, in verband met het bepalen van de mogelijkheid van pollentransport en eventuele kruisbestuiving met verwante (wilde) planten in de omgeving.
  • Informatie over de aanwezigheid van pollen in honing.
  • Een experimentele schatting van de stuifmeelinhoud van honing (in µg pollen / g honing)
  • Informatie over de imkers en de bijenteelt in Nederland.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie