Publicaties

Staande landbouw en klassieke veredeling als referentiekader

Adviezen | 17.10.2002 | 021017-06

Zowel in maatschappelijke als in wetenschappelijke discussies speelt met name de vraag waaraan de effecten van genetisch gemodificeerde organismen worden gerelateerd. Verschillende deelnemers in het debat relateren deze discussie aan geen enkel referentiekader of bijvoorbeeld aan biologische landbouw. Aan de COGEM is de vraag gesteld welk referentiekader uit wetenschappelijk oogpunt gehanteerd moet worden.De COGEM is van mening dat de staande landbouwpraktijk als referentiekader dient voor de effecten van genetisch gemodificeerde planten. Met staande landbouwpraktijk wordt bedoeld: opbrengst, fytosanitaire maatregelen, grondbewerking en maatregelen die worden getroffen voor en na de oogst en zoals die naar de laatste wetenschappelijke inzichten in de landbouw het meest worden toegepast. Voor moleculaire processen die zich afspelen in genetisch gemodificeerde planten, is de COGEM van mening dat de klassieke veredeling en alle processen die zich daarbij afspelen in de plant als referentiekader fungeert voor de effecten van genetisch gemodificeerde planten.

Download publicatie