Publicaties

Signalering Nanotechnologie

Signaleringen | 06.07.2004 | 040706-01

Naar aanleiding van van het rapport “Potentiële Risico’s van Bio-Nanotechnologie voor Mens en Milieu” dat in opdracht van de COGEM is opgesteld door dr. ir. F.W.H. Kampers en prof. dr. E.J.R. Sudhölter, Wageningen Universiteit, en andere inmiddels beschikbare literatuur, heeft de COGEM onderhavige signalering uitgebracht. Hierin signaleert zij dat op korte en middellange termijn de mogelijke milieurisico’s van toepassingen in de bio-nanotechnologie beperkt zijn tot een mogelijke belasting voor de menselijke gezondheid door het inademen van nanodeeltjes of ultrafijne deeltjes. Verder onderzoek naar adequate meetmethoden, toxicologie en mogelijke effecten lijkt geboden.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie