Publicaties

Potentële risico’s van bio-nanotechnologie voor mens en milieu

Onderzoeksrapporten | 01.05.2004 | CGM 2004-01

De COGEM heeft een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijke milieurisico’s van bio-nanotechnologie (of nano-biotechnologie). Op basis van het rapport dat opgesteld is door Kampers en Sudhölter van Wageningen Universiteit & Researchcentrum, signaleert de COGEM dat op korte en middellange termijn de mogelijke milieurisico’s van toepassingen in de bio-nanotechnologie beperkt zijn tot een mogelijke belasting voor de menselijke gezondheid door het inademen van nanodeeltjes of ultrafijne deeltjes. Verder onderzoek naar adequate meetmethoden, toxicologie en mogelijke effecten lijkt geboden. Zelfreplicatie en moleculaire fabricatie van bio-nanosystemen is een ontwikkeling die alleen op de zeer lange termijn te verwachten is en op dit moment als theoretisch aangeduid kan worden. Voor de ontwikkeling van zelfreplicerende nanosystemen zijn een groot aantal wetenschappelijke doorbraken noodzakelijk. Wel dient hierbij aangetekend te worden dat de theoretisch te voorziene risico’s van zelfreplicerende systemen hoog zijn. De COGEM is van mening dat het op dit moment volstaat de ontwikkelingen binnen dit wetenschapsveld op afstand te volgen. Het betreft hier een nieuw wetenschapsveld met grote potentie dat zich zeer snel kan ontwikkelen. Indien de technologische ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, zal de COGEM hierover rapporteren.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie