Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief ‘Gentherapie in China’

Signalerende brieven | 31.05.2011 | CGM/110531-01

In 2006 heeft de COGEM gesignaleerd dat de ontwikkelingen in China op gebied van gentherapie zeer snel gaan en voor Nederland en Europa mogelijke milieurisico’s in kunnen houden. Dit heeft met name te maken met het ontstaan van medisch toerisme, waarbij patiënten naar China reizen voor een gentherapiebehandeling en daarna terugkeren naar het land van herkomst.

Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op gebied van gentherapie die in de Chinese wetenschappelijke literatuur worden gepubliceerd heeft de COGEM een onderzoek uit laten voeren. Het rapport bevestigt het beeld dat de COGEM in haar eerdere signalering heeft geschetst. De ontwikkelingen op gebied van gentherapie gaan nog altijd erg snel. Er wordt echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan dat niet ook in het Westen wordt uitgevoerd. In het rapport wordt opgemerkt dat de belangrijke Chinese onderzoeksresultaten steeds meer in het Engels gepubliceerd worden. Hierdoor zullen de Westerse landen beter zicht krijgen op de ontwikkelingen in China. Ook op gebied van bioveiligheid lijkt China in beweging te zijn. Er is toenemende aandacht voor de regelgeving rond gentherapiestudies en zaken als uitscheiding van gentherapeutica in het milieu.

Uit het rapport blijkt tevens dat de gentherapeutica die in China op de markt zijn toegelaten, buiten de geregistreerde toepassing, zogenaamd off-label worden toegepast. De COGEM wijst erop dat dit ook in Nederland zal gebeuren, zodra het eerste humane gentherapeuticum op de Europese markt wordt toegelaten.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie