Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport ‘Do It Yourself Biology, een verkenning van ontwikkelingen in Nederland’

Signalerende brieven | 16.06.2014 | CGM/140616-01

De COGEM heeft laten onderzoeken in welke mate de Do It Yourself Biology (DIY Biology of DIYBio) beweging actief is in Nederland en of er plannen zijn om ‘thuisexperimenten’ met genetische modificatie uit te voeren. DIYBio kan worden gezien als een internationale netwerkbeweging van amateuronderzoekers, kunstenaars, studenten en (semi)professionele wetenschappers.
Op basis van het onderzoek concludeert de COGEM dat het DIYBio veld in Nederland bestaat uit een kleine groep enthousiaste en geïnteresseerde mensen met diverse achtergronden en kennisniveaus. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat er in Nederland sprake is van een groeiende groep mensen die thuis een laboratorium hebben ingericht om daar bio(techno)logische experimenten uit te voeren. De activiteiten op het gebied van DIYBio concentreren zich rondom drie DIYBio initiatieven in Amsterdam, Eindhoven en Groningen. Op dit moment wordt er nog geen genetische modificatie toegepast.
DIYbio heeft de potentie een bijdrage te leveren aan educatiedoeleinden, het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en maatschappij en het kweken van enthousiasme voor biologie. Daarnaast kan de diversiteit en creativiteit van de betrokkenen zoals kunstenaars en architecten een inspiratiebron vormen voor innovatie.
Naar aanleiding van het onderzoek pleit de COGEM voor een publieksvriendelijke manier voor het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van laagdrempelige informatie over GGO regelgeving en bioveiligheidsvoorschriften, mede ter voorkoming van incidenten ten gevolge van menselijk falen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie