Publicaties

Renewal application of maize T25

Adviezen | 06.08.2008 | 080806-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de hernieuwing van de vergunning voor teelt van de genetisch gemodificeerde maïslijn T25. Deze lijn bevat het pat gen waardoor tolerantie voor herbiciden met glufosinaat-ammonium is verkregen.

Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Daarnaast is opslag van maïsplanten in Nederland nagenoeg uitgesloten. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van het geïnserteerde gen het verwilderingspotentieel van maïs vergroot. Bovendien zijn er in Europa geen wilde verwanten van maïs aanwezig waardoor uitkruising niet mogelijk is. Verder is zij van mening dat het monitoringplan voldoende is uitgewerkt om onverwachte effecten van teelt van T25 te detecteren. De COGEM maakt echter wel enkele opmerkingen over het plan. Ten slotte wordt maïslijn T25 gedurende tien jaar grootschalig geteeld in verschillende landen en zijn hierbij geen negatieve effecten gemeld.
Gezien het bovenstaande heeft de COGEM geen bezwaar tegen teelt van maïslijn T25 en acht zij de risico’s voor het milieu verwaarloosbaar klein.

Wat betreft de risico’s vanuit een oogpunt van gebruik als voedsel of veevoeder was de uitkomst van het oordeel van daarvoor primair verantwoordelijke organisaties (EFSA, RIKILT, RIVM) niet bekend op het moment dat de COGEM het onderhavige advies formuleerde.
 

Download publicatie