Publicaties

Quantifying outcrossing probabilities of genetically modified plants. Development of a predictive model

Onderzoeksrapporten | 12.09.2005 | CGM 2005-03

Dit rapport is opgesteld door drs. M.W. Smith-Kleefsman, prof. dr. F.J. Weissing en Prof dr. R. Bijlsma, allen werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksrapport bevat een literatuurstudie welke ten grondslag heeft gelegen aan de eerste versie van een ‘mathematisch model uitkruisen’. De COGEM beoogt met het model een beter inzicht te krijgen in de mate van verspreiding via pollen afkomstig van genetisch gemodificeerde gewassen naar natuurlijke vegetaties en niet-gg-gewassen. Aan de hand van een mathematisch model kunnen uitspraken worden gedaan over te hanteren isolatieafstanden wanneer gg-gewassen worden verbouwd onder veldproef- of onder commerciële omstandigheden.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie