Publicaties

Signalerende brief ‘Mathematisch Model Uitkruisen’ en ‘Pollenvitaliteit’

Signalerende brieven | 12.09.2005 | 050826-01

De COGEM heeft in het kader van haar onderzoeksprogramma onderzoek laten uitvoeren teneinde een ‘mathematisch model uitkruisen’ te ontwikkelen. De COGEM beoogt met het model een beter inzicht te krijgen in de mate van verspreiding van transgenen via pollen afkomstig van genetisch gemodificeerde (gg) gewassen naar natuurlijke vegetaties en niet-gg-gewassen. Aan de hand van een mathematisch model kunnen uitspraken worden gedaan over te hanteren isolatieafstanden wanneer gg-gewassen worden verbouwd onder veldproef- of onder commerciële teeltomstandigheden. Het is de ambitie van de COGEM om een model te ontwikkelen dat te gebruiken is door zowel wetenschappers, alsmede vergunningverleners, vergunningaanvragers en andere belanghebbenden. Daarbij is de COGEM van mening dat een mathematisch model zoals hier gepresenteerd ook een belangrijk hulpmiddel kan zijn bij het verwezenlijken van coëxistentie. In deze brief die zowel aan Minister Veerman als Staatssecretaris Van Geel is verzonden wordt ingegaan op de huidige stand van zaken ten aanzien van het model en wordt ingegaan op overwegingen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. hier aan. Het andere bijbehorende COGEM onderzoeksrapport ‘Pollenvitaliteit’ kunt u Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie