Publicaties

Productie en gebruik van virale vectoren t.b.v. gerichte somatische gen modificatie in muizen

Adviezen | 02.04.2003 | 030401-02

Het doel van het onderzoek is om de ontwikkeling van tumoren bij de mens in muizen na te bootsen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van muizen die geïnfecteerd worden met een niet-replicatiecompetente lentivirale vector bestaande uit vier verschillende plasmiden. De COGEM is advies gevraagd omdat de aanvrager de muizen twee weken na infectie terug wil plaatsen naar een huisvesting van een lager inschalingsniveau. Om eventuele verspreiding van de vector naar niet-geïnfecteerde dieren te voorkomen, acht de COGEM een individuele huisvesting van mogelijk agressieve mannelijke muizen gedurende de eerste twee weken na infectie noodzakelijk. Tevens dient vastgesteld te worden dat de halfwaardetijd van de lentivirale vector dusdanig is dat er op dag 14 geen infectieuze partikels meer aanwezig zijn. Mits aan deze voorwaarden voldaan is, acht de COGEM terugplaatsing van de muizen twee weken na infectie van D-II naar D-I niveau gerechtvaardigd aangezien de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zullen zijn.

Download publicatie