Publicaties

Onderzoek aan humaan metapneumovirus (hMPV)

Adviezen | 20.12.2001 | 011212-01

Het betreft onderzoek naar het humaan metapneumovirus (hMPV) met als uiteindelijk doel het ontwikke-len van een levend, geattenueerd vaccin. hMPV behoort tot de Pneumovirinae die verder onderverdeeld worden in de genera Pneumovirus en Metapneumovirus, verwante virussen zijn respiratory syncytial virus (RSV), avian pneumovirus (APV), en parainfluenzavirus (PIV). Al deze virussen behoren tot de familie van de paramyxovirussen. Alle zijn pathogenen van klasse 2 en veroorzaken respiratoire symptomen bij mens en/of dier. Veel van de volwassen hebben van 3 van deze 4 virussen wel eens een infectie opgelopen en zijn daardoor seropositief. Herinfecties komen echter regelmatig voor en kunnen gepaard gaan met ziekteverschijnselen.

Download publicatie