Publicaties

Classificatie bofvirus

Adviezen | 28.05.2013 | CGM/130528-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de classificatie van het bofvirus. De aanvrager wil door middel van in vitro werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) bofvirussen onderzoeken of het virus als modelsysteem voor onderzoek naar het mazelenvirus kan dienen. De COGEM is verder verzocht te adviseren over de inschaling van deze werkzaamheden.
Het bofvirus komt alleen voor bij mensen en kan geen dieren infecteren. Infectie geeft meestal een mild ziektebeeld en het virus komt algemeen voor in Nederland. Het virus is zeer besmettelijk en verspreidt zich via de luchtwegen. Er is een vaccin beschikbaar en vaccinatie tegen het bofvirus is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Vóór de introductie van vaccinatie was de bof een typische kinderziekte. De laatste jaren zijn er ondanks vaccinatie enkele uitbraken geweest onder studenten en sinds december 2008 geldt een meldingsplicht voor deze ziekte. Gezien de milde ziekteverschijnselen en de aanwezigheid van een vaccin adviseert de COGEM bofvirus in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
In experimenten met het gg-bofvirus zullen dierlijke cellen gebruikt worden. Op grond van de inschaling van het bofvirus in pathogeniteitsklasse 2 adviseert de COGEM de voorgestelde werkzaamheden uit te voeren op ML-II inperkingsniveau. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu onder het genoemde inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschriften bij de voorgenomen werkzaamheden met gg-bofvirus voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie