Publicaties

Non-target organisms and GM crops: Assessing the effects of Bt proteins

Overige publicaties | 13.09.2013 | CGM/130912-01

Om een overzicht te krijgen van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van Bt eiwitten, mogelijke effecten op niet-doelwitorganismen en de beoordeling van mogelijke effecten, hebben de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de European Food Safety Authority (EFSA) eind 2012 een internationale workshop georganiseerd.

Het verslag van deze bijeenkomst is nu gereed. In het verlag worden een overzicht van de presentaties die tijdens de workshop werden gehouden, de tijdens de workshop gemaakte opmerkingen en de punten van discussie weergegeven.

Download publicatie