Publicaties

Event report International scientific workshop ‘Stacked Bt genes: assessment of effects on non-target organisms’

Overige publicaties | 17.12.2014 | CGM/141217-01

De laatste jaren is er een toename van het aantal gg-gewassen dat meerdere Bt-genen tot expressie brengt. Deze gg-gewassen bevatten een mengsel van Bt eiwitten waardoor nieuwe vragen ontstaan voor de beoordeling van mogelijke effecten op niet-doelwitorganismen. De belangrijkste vraag is of het effect van een Bt eiwit kan veranderen wanneer andere Bt eiwitten aanwezig zijn.
The Advisory Committee on Releases to the Environment (ACRE), La Comisión Bioseguridad (CNB), the Scientific Institute of Public Health (WIV-ISP) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) hebben een wetenschappelijke workshop georganiseerd om de aspecten te bespreken die belangrijk zijn bij het beoordelen van mogelijke effecten van gg-gewassen met Bt eiwitmengsels en om manieren te identificeren om mogelijke effecten van deze gg-gewassen te kunnen beoordelen. Deze workshop is in oktober 2014 in Amsterdam gehouden. Het verslag van deze bijeenkomst is nu gereed en bevat een korte weergave van de presentaties, opmerkingen en discussiepunten die in de workshop aan de orde zijn geweest.

Download publicatie