Publicaties

Moleculaire karakterisatie ten behoeve van import van insectresistente en herbicidentolerante katoen

Adviezen | 27.05.2004 | 040527-05

De COGEM stelt in een eerder uitgebracht advies (CGM/0405054-01) dat zij de kans verwaarloosbaar klein acht dat incidenteel morsen van katoenzaden leidt tot verspreiding van katoen in Europa en gaf aan tegen de import van katoenlijn 281-24-236/3006-210-23 geen bezwaar te hebben. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.Bureau GGO heeft naar aanleiding van dit uitgebrachte advies de COGEM om toelichting verzocht met betrekking tot de moleculaire karakterisering van de genetisch gemodificeerde katoenlijn.De COGEM is van mening, in lijn met haar eerdere advies, dat de katoenlijn 281-24-236/3006-210-23 voldoende gekarakteriseerd is op stabiliteit en expressie. Daar-naast acht zij dat in voldoende mate is aangetoond dat mogelijke schadelijke effecten op mens en dier, als onderdeel van het milieu, bij incidentele consumptie van het betreffende katoenzaad verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie