Publicaties

Import and processing of insect resistant and herbicide tolerant cotton 281-24-236×3006-210-23xMON88913

Adviezen | 14.11.2013 | CGM/131107-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de import en de verwerking van de genetisch gemodificeerde katoenlijn 281-24-236×3006-210-23xMON88913. Deze katoenlijn brengt de genen cry1F, cry1Ac, pat en cp4 epsps tot expressie waardoor het gewas resistent is tegen bepaalde insecten uit de orde Lepidoptera en tolerant voor glufosinaat-ammonium en glyfosaat bevattende herbiciden.
In Europa komen geen wilde verwanten van katoen voor. De katoenplant is sterk koudegevoelig en heeft hoge temperaturen en veel water nodig om te kiemen en te groeien. Katoen kan niet overleven in het Noordwest-Europese klimaat. De ingebrachte eigenschappen zorgen er niet voor dat 281-24-236×3006-210-23xMON88913 in Noordwest-Europa zou kunnen groeien. Daarom acht de COGEM de kans verwaarloosbaar klein dat het incidenteel morsen van de katoenzaden leidt tot verspreiding of vestiging van de genetisch gemodificeerde katoenlijn 281-24-236×3006-210-23xMON88913 in Noordwest-Europa.
Omdat andere instanties een voedselveiligheidsbeoordeling uitvoeren heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld. Concluderend acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein bij import en verwerking van gg-katoen 281-24-236×3006-210-23xMON88913.

Download publicatie