Publicaties

Marktaanvraag C/NL/04/01 voor de import van insectenresistente en herbicidentolerante katoen

Adviezen | 04.05.2004 | 040504-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over import van genetisch gemodificeerde katoenzaden. Katoen kent vele belagers waardoor de productie van katoen sterk afhankelijk is van het gebruik van pesticiden. De onderhavige katoenlijn is voorzien van twee Bacillus thuringiensis (Bt)-genen waardoor de planten resistent zijn tegen bepaalde insecten van de orde Lepidoptera. Hierdoor wordt het gebruik van insecticiden verminderd. Tevens zijn genen tot expressie gebracht waardoor de plant tolerant is voor herbiciden met als werkzame stof glufosinaat-ammonium. Katoen is sterk gedomesticeerd. Intensieve selectie om tot hoge productie te komen heeft ertoe geleidt dat de gecultiveerde species niet de eigenschappen bezitten om te kunnen verwilderen. De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat eventueel incidenteel morsen van katoenzaden leidt tot verspreiding van katoen binnen Europa. Daarnaast komen in Europa geen kruisbare verwanten van katoen voor. De COGEM heeft geen bezwaar tegen import van onderhavige katoenlijn en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie