Publicaties

Kleinschalige veldproef met gg-aardappelplanten met een verhoogde ziekteresistentie tegen de ziekteverwekker Phytophthora infestans

Adviezen | 06.12.2005 | 051206-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de milieurisico’s van kleinschalige (klasse twee) veldproeven met genetisch gemodificeerde aardappelen (Solanum tuberosum) met een verhoogde resistentie tegen Phytophthora infestans, de veroorzaker van aardappelziekte. Het doel van de voorgenomen werkzaamheden is aardappels beter resistent te maken tegen P. infestans. Dit kan leiden tot een verminderd fungicidengebruik bij de aardappelteelt. De aardappel kan in Nederland niet uitkruisen naar wilde verwanten. De aardappel kan wel uitkruisen naar andere cultuurrassen, maar de kans hierop is zeer beperkt. De knollen zijn vorstgevoelig en zullen de Nederlandse winter gewoonlijk niet overleven. In de noodzaak om eventuele aardappelopslag uit zaad of achterbleven knollen te verwijderen wordt in het kader van de verplichte bestrijding van P. infestans voorzien. De COGEM is verder van mening dat aan alle criteria die gesteld worden aan een klasse twee experiment wordt voldaan. De COGEM heeft derhalve tegen de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, onder de voorgestelde voorwaarden, geen bezwaar en acht de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie