Publicaties

Inventory of observed unexpected environmental effects of genetically modified crops

Onderzoeksrapporten | 23.12.2010 | CGM 2010-08

De onderzoekers hebben aan de hand van een literatuurstudie en interviews de verschillende effecten van gg-teelt op het milieu en de landbouw in kaart gebracht, zoals toe- of afname van insectenpopulaties en onkruiden op de akker, verandering van teeltsysteem (met name wijze van ploegen), uitkruising van transgenen en optreden van resistentie bij insecten of onkruiden.

De COGEM signaleert dat uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat tot nu toe bij de teelt van genetisch gemodificeerde (gg-) maïs, soja, katoen, aardappel, koolzaad en biet in Noord-Amerika geen grootschalige nadelige onverwachte agronomische en milieueffecten in het teeltgebied zijn gevonden. Alleen bij de teelt van herbicidentolerante maïs zijn twee onverwachte nadelige effecten waargenomen. Deze indirecte effecten betreffen een beperkte vermindering in de opname van micro-nutriënten en enigszins verhoogde ziektegevoeligheid van herbicidentolerante planten. Beide effecten zijn het gevolg van toepassing van het herbicide glyfosaat en worden niet door de transgene eigenschap zelf veroorzaakt. In de praktijk worden deze beperkte agrarische problemen door bijmesten verholpen.

De COGEM wijst erop dat in de studie voornamelijk agronomische effecten van gg-teelt op en rond de akker in kaart zijn gebracht. Uitgebreide monitoring op nadelige milieueffecten bij de teelt van gg-gewassen zoals die in Europa is voorgeschreven, ontbreekt in Noord-Amerika.
De COGEM wilde door middel van een terugblik op gg-teelt in Noord-Amerika een beter beeld krijgen van de eventuele onvoorziene nadelige effecten hiervan op het milieu en de landbouw op de lange termijn. In Europa is nog weinig ervaring met teelt van gg-gewassen, terwijl in de Verenigde Staten al vijftien jaar op grote schaal gg-gewassen worden geteeld.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

Download publicatie