Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met vaccinstam Bacillus anthracis Sterne

Adviezen | 17.03.2009 | 090317-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met de Bacillus anthracis vaccinstam Sterne. De aanvrager wil in deze stam het delta-5-desaturase gen inactiveren, dat betrokken is bij vetzuursynthese.
De sporen van de bacterie B. anthracis kunnen miltvuur of antrax bij dieren en de mens veroorzaken, waarbij infectie van de huid, het maag-darmkanaal en de longen mogelijk is. Respiratoire antrax kan tot de dood leiden binnen drie dagen. Antrax is niet overdraagbaar van mens op mens. Wereldwijd heeft vaccinatie tot een grote daling geleid van antrax bij mensen en dieren.
De virulentie van de bacterie wordt bepaald door de productie van toxines en het kapsel. Vaccinstam Sterne mist het plasmide waarop de kapselgenen liggen, waardoor het kapsel niet gevormd wordt. Deze stam wordt hierdoor efficiënt opgeruimd door het immuunsysteem, en kan normaliter niet tot ziekte leiden.

De COGEM is van mening dat de inactivatie van delta-5-desaturase geen invloed zal hebben op de pathogeniteit van de Sterne stam. Vanwege het verlies van het kapsel, alsmede de historie van veilig gebruik van de Sterne stam bij de productie van vaccins en de vaccinatie van vee, acht de COGEM de Sterne stam duidelijk geattenueerd. Met het hanteren van inperkingsniveau ML-II met aanvullende voorwaarden ter voorkoming van contact met en inademing van B. anthracis Sterne sporen, acht de COGEM de kans op risico’s bij de genoemde werkzaamheden verwaarloosbaar klein.

Download publicatie