Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriestam Bacillus anthracis Sterne

Adviezen | 06.05.2022 | CGM/220506-01

B. anthracis is een grampositieve, aerobe bacterie die in mensen en dieren miltvuur (antrax) kan veroorzaken. De bacterie bevat twee belangrijke factoren die bijdragen aan het ontwikkelen van ziekte: de productie van het antraxtoxine en het zogenaamde kapsel dat de bacteriecellen omhult. Deze omhulling remt opname en afbraak van de bacterie door het afweersysteem van de gastheer. B. anthracis is ingedeeld in pathogeniteitsklasse 3.
De stam Sterne van B. anthracis is in 1937 geïsoleerd en mist het kapsel. Hierdoor is deze stam verzwakt en minder goed in staat ziekte te veroorzaken dan wildtype B. anthracis. Sinds de isolatie in 1937 wordt deze stam wereldwijd gebruikt voor het vaccineren van vee tegen antrax. Sterne is niet geschikt als vaccin voor mensen, omdat het antraxtoxine nog wel geproduceerd wordt. Sinds het gebruik van Sterne als levend vaccin bij dieren is het aantal gevallen van antrax bij mensen en dieren sterk gedaald. Er zijn geen gevallen bekend van ziekte veroorzaakt door Sterne in mensen.
Al het bovenstaande in overweging nemende, adviseert de COGEM om B. anthracis stam Sterne in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie