Publicaties

Inschaling van werkzaamheden met gg-Caenorhabditis elegans met een CRISPR-gene drive

Adviezen | 23.01.2020 | CGM/200123-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) nematoden (Caenorhabditis elegans), die een tegen het dpy-10 gen gerichte CRISPR-gene drive bevatten. C. elegans nematoden waarbij de werking van dit gen verstoord is, zijn korter en dikker dan wild-type nematoden en bewegen zich minder gemakkelijk.
C. elegans is een vrijlevende nematode die wereldwijd voorkomt en zich voedt met bacteriën en kleine eukaryoten. De nematode wordt al decennialang in laboratoria onderzocht. C. elegans nematoden kunnen zich niet via aerosolen verspreiden en drogen bij een normale luchtvochtigheid snel uit.
De COGEM is van oordeel dat de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden op ML-II. Zij acht het niet noodzakelijk dat handelingen met de gg-C. elegans in een veiligheidskabinet worden uitgevoerd. Bij de werkzaamheden worden handschoenen gedragen. Ook gebruikt de aanvrager vochtabsorberend materiaal. Een gg-C. elegans nematode die daarop terechtkomt, zal eraan vastkleven, uitdrogen en sterven. Op dit inperkingsniveau en met inachtneming van de aanvullende voorschriften is de COGEM van oordeel dat de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie