Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Cardamine flexuosa en Cardamine hirsuta

Adviezen | 16.03.2017 | CGM/170316-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Cardamine flexuosa (Bosveldkers) en Cardamine hirsuta (Kleine veldkers) in kassen in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
C. flexuosa en C. hirsuta zijn kruidachtige planten die algemeen in Nederland in het wild voorkomen en zijn zelfbestuivers. Er kan echter niet uitgesloten worden dat er insectenbestuiving bij deze soorten plaatsvindt. De rijpe zaaddozen kunnen ’exploderen’ waardoor het zaad tot vijf meter weggeschoten kan worden. Gezien deze eigenschappen is de COGEM van mening dat werkzaamheden met gg- C. flexuosa en gg- C. hirsuta alleen plaats kunnen vinden als er maatregelen worden genomen om insectenbestuiving en zaadverspreiding te voorkomen. De COGEM adviseert daarom bij plaatsing op Bijlage 7 hiervoor aanvullende doelvoorschriften op te nemen.
Onder inachtneming van deze aanvullende voorschriften, acht zij de risico’s voor mens en milieu bij werkzaamheden met gg- C. flexuosa en gg- C. hirsuta verwaarloosbaar klein.

Download publicatie