Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde plantensoort Stanleya pinnata

Adviezen | 27.03.2024 | CGM/240327-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-)Stanleya pinnata in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo. S. pinnata is een meerjarige kruidachtige tot struikachtige plant met opvallende heldergele bloemen. De plant is endemisch in de Verenigde Staten, met name in westelijke delen, en groeit daar in een zeer droog en warm woestijnklimaat. De plant komt voor op gronden met hoge seleniumconcentraties. In Nederland of Noordwest-Europa komen S. pinnata of andere Stanleya-soorten niet voor. Gezien de klimatologische omstandigheden in Nederland acht de COGEM het onwaarschijnlijk dat S. pinnata zich in Nederland kan handhaven. Ook zijn er geen kruisbare verwanten van de soort aanwezig in Nederland.
Alles overwegende is de COGEM van oordeel dat bij werkzaamheden met gg-S. pinnata, naast de standaard inperkingsmaatregelen, geen aanvullende inperkingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Ze adviseert S. pinnata als zodanig op te nemen in Bijlage 7.

Download publicatie