Publicaties

Inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde Neptunia amplexicaulis

Adviezen | 04.05.2023 | CGM/230504-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over inperkingsmaatregelen voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) Neptunia amplexicaulis in kassen en kweekcellen, in verband met de plaatsing van deze plantensoort op Bijlage 7 van de Regeling ggo.
Het genus Neptunia, waartoe N. amplexicaulis behoort, is een geslacht van bloeiende planten in de familie Fabaceae. Tot het genus behoren ongeveer 22 soorten die in de tropische en subtropische gebieden van Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Azië, Maleisië en Afrika groeien.
N. amplexicaulis (‘Selenium weed’) is een kleine meerjarige struikachtige plant van ca. 35 cm hoog, die alleen voorkomt op gronden met hoge seleniumconcentraties in een klein gebied in Queensland in Australië. In Nederland en Noordwest Europa komen N. amplexicaulis of andere Neptunia-soorten niet voor.
Gezien de klimatologische omstandigheden waaronder de plant van nature voorkomt, het feit dat de plant alleen op gronden met hoge seleniumconcentraties voorkomt, en er nooit Neptunia-soorten in Nederland zijn waargenomen, is de COGEM van oordeel dat dat de kans verwaarloosbaar klein is dat N. amplexicaulis in Nederland kan overleven of zich hier kan handhaven. Ook zijn er geen kruisbare verwanten van de soort in Nederland aanwezig.
Het bovenstaande overwegende is de COGEM van oordeel dat aanvullende inperkingsmaatregelen bij werkzaamheden in kassen en plantencellen met genetisch gemodificeerde (gg-) N. amplexicaulis niet noodzakelijk zijn en adviseert Neptunia amplexicaulis als zodanig in Bijlage 7 op te nemen.

 

Download publicatie