Publicaties

Indeling veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde planten

Adviezen | 29.09.2005 | 050929-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over een vernieuwde indeling van het klassenstelsel van veldproeven met genetisch gemodificeerde planten. De nieuwe klassenindeling van veldproeven in drie categorieën is gebaseerd op het stap-voor-stap principe en is een vereenvoudiging van het huidige vijf klasse systeem. De COGEM stemt in met de nieuwe indeling en is van mening dat de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd blijft.

Download publicatie