Publicaties

Import en verwerking van gg-maïs MON94804

Adviezen | 13.07.2023 | CGM/230713-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over eventuele milieurisico’s van import en verwerking van genetisch gemodificeerde (gg-) maïs MON94804. MON94804 planten blijven kleiner dan conventionele maïsplanten, doordat MON94804 een GA20ox_SUP suppressiecassette bevat die de productie van het plantenhormoon gibberelline onderdrukt. MON94804 zal worden gebruikt om kruisingslijnen te maken en wordt niet als individuele lijn gecommercialiseerd.
De moleculaire karakterisering van maïs MON94804 voldoet aan de eisen van de COGEM. Verwildering van maïsplanten is in Nederland nooit waargenomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat expressie van de ingebrachte suppressiecassette ervoor zorgt dat gg-maïs MON94804 zich in Nederland zou kunnen vestigen. De wilde verwant van maïs, teosinte, komt niet in de natuurlijke omgeving in Nederland voor, waardoor de kans dat de ingebrachte genetische eigenschap zich naar een andere soort kan verspreiden, te verwaarlozen is.
Gezien het bovenstaande, acht de COGEM de milieurisico’s bij import en verwerking van gg-maïs MON94804 verwaarloosbaar klein. Omdat een voedselveiligheidsbeoordeling door andere instanties wordt uitgevoerd, heeft de COGEM bij deze vergunningaanvraag de risico’s van incidentele consumptie niet beoordeeld.

Download publicatie