Publicaties

Handelingen met langdurig gekweekte retroviraal getransduceerde humane cellen in een ML-I ruimte

Adviezen | 23.06.2005 | 050623-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over handelingen met humane cellen, die geïnfecteerd zijn met retrovirale vectoren, op ML-I inperkingsniveau. Het doel van de experimenten is om de mechanismen van differentiatie en activatie van cellen van het immuunsysteem bij de mens te bestuderen. De cellen zijn na infectie gedurende vijf jaar gekweekt in een ML-II laboratorium en zijn daarbij wekelijks met vers medium gewassen waaraan geen virusdeeltjes zijn toegevoegd. De aanvrager verzoekt om de celkweek en microscopische handelingen lager in te schalen op ML-I inperkingsniveau. Daarbij zullen alle open handelingen waarbij aërosolen kunnen ontstaan uitgevoerd worden in een veiligheidskabinet van klasse 2.Voordat de cellen overgebracht worden naar het ML-I laboratorium worden ze getest op de aanwezigheid van retrovirussen die zich kunnen vermenigvuldigen (replicatie-competente retrovirussen, RCR). De COGEM is van mening dat, met de door de aanvrager voorgestelde PCR test, uitgesloten kan worden dat de celkweek detecteerbare hoeveelheden RCR bevat. Daar de hoeveelheid retrovirussen elke tien uur halveert en de cellen gedurende de kweekperiode 263 wasstappen hebben ondergaan, kan worden uitgesloten dat er nog infectieuze virusdeeltjes aanwezig zijn die zich in het milieu zouden kunnen verspreiden. Daarom is de COGEM van mening dat de veiligheid voor mens en milieu, bij de uitvoering van de experimenten op ML-I niveau, gewaarborgd is.

Download publicatie