Publicaties

Evaluatie van een Yellow fever virus (YFV) recombinant met M/E-geninsertie van het West Nile virus (WNV) in proefdieren

Adviezen | 01.10.2003 | 030930-04

Het doel van deze studie is om een vaccin te ontwikkelen voor paarden tegen het West Nile virus (WNV). Hiertoe wordt in de betreffende aanvraag een evaluatie uitgevoerd van een recombinant Yellow fever virus vaccin (YFV) met oppervlakte eiwitten (M/E-geninsertie) van het WNV in proefdieren. Aan de COGEM is gevraagd advies uit te brengen over de inschaling van handelingen en eventuele noodzakelijk aanvullende voorschriften.De COGEM is van mening dat er onvoldoende gegevens, over het mogelijke effect van de insertie van bovengenoemde oppervlakte-eiwitten bekend zijn. Mogelijk kan de insertie een verandering van tropisme en replicatie tot gevolg hebben. De COGEM adviseert daarom werkzaamheden met het vaccin in pathogeniteitsklasse 3 in te schalen. Hiernaast acht de COGEM besmetting door middel van aƫrosoltransmissie van het YFV niet waarschijnlijk en derhalve het dragen van persluchtmaskers tijdens laboratorium werkzaamheden niet noodzakelijk.Verder adviseert de COGEM de aanvullende voorschiften, met uitzondering van de persluchtmaskers, zoals beschreven in GGO 03-089 te hanteren. De COGEM is van mening dat de veiligheid voor mens en milieu middels deze voorschriften voldoende gewaarborgd blijft.

Download publicatie