Publicaties

Classificatie van het Trichodysplasia spinulosa-associated polyomavirus

Adviezen | 28.02.2012 | CGM/120229-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van een nieuw ontdekt polyomavirus genaamd Trichodysplasia spinulosa-associated polyomavirus (TSPyV) en werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg)-TSPyV.
TSPyV is een nieuw polyomavirus dat geassocieerd wordt met de ontwikkeling van de zeldzame huidaandoening trichodysplasia spinulosa (TS) in mensen met een sterk verzwakt immuunsysteem. Deze aandoening wordt gekarakteriseerd door de ontwikkeling van bultjes en langwerpige uitsteekseltjes op de huid en dan met name in het gelaat.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de meerderheid van de wereldbevolking ooit geïnfecteerd is met TSPyV. Echter, de ziekte TS is tot op heden slechts bij een twintigtal patiënten beschreven. Op basis van deze gegevens acht de COGEM de indeling van TSPyV in pathogeniteitsklasse 2 gerechtvaardigd.
De aanvrager wil het volledige genoom van TSPyV kloneren in Escherichia coli en vervolgens in verschillende dierlijke cellen tot expressie brengen. Vooralsnog zal er geen verdere modificatie van het TSPyV genoom plaatsvinden.
Op grond van de inschaling van TSPyV in pathogeniteitsklasse 2 kan de COGEM instemmen met de door de aanvrager voorgestelde inschaling van de werkzaamheden op ML-II inperkingsniveau. De COGEM acht de risico’s voor mens en milieu onder het genoemde inperkingsniveau en onder navolging van de aanvullende voorschiften bij de voorgenomen werkzaamheden met gg-TSPyV voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.
 

Download publicatie