Publicaties

Replicatie en transformatie eigenschappen van nieuwe primatenpolyomavirussen

Adviezen | 27.11.2007 | 071127-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van de re-constructie van  complete genomen van nieuw ontdekte primatenpolyomavirussen en de productie en karakterisatie van deze virussen. De aanvrager heeft in bloed en weefselmonsters van een aantal apensoorten verschillende nieuwe primatenpolyomavirussen ontdekt. Om inzicht te krijgen in de replicatie en de in vitro pathogeniteit van deze nieuw ontdekte virussen wil de aanvrager de genomen van deze primatenpolyomavirussen kloneren en deze gebruiken om de betreffende polyomavirussen te produceren en hun transformerende eigenschappen in kaart te brengen.
Wegens de beperkte pathogeniteit van de reeds beschreven niet-humane primatenpolyomavirussen en het feit dat de nieuwe polyomavirussen niet in verband staan met polyomavirus-gerelateerde ziekteverschijnselen, acht de COGEM het niet waarschijnlijk dat de nieuwe ontdekte primatenpolyomavirussen een hogere pathogeniteit zullen bezitten dan de bekende primatenpolyomavirussen. De COGEM adviseert daarom de nieuwe polyomavirussen ook in te delen in pathogeniteitsklasse 2. Conform deze inschaling is de COGEM van mening dat de voorgestelde kloneringswerkzaamheden op ML-I niveau uitgevoerd dienen te worden. Voor de transductie van animale cellen met de nieuw ontdekte polyomavirussen en voor daarop volgende handelingen met de getransduceerde cellen vindt de COGEM een ML-II inperkingsniveau afdoende. Om mogelijke risico’s verder in te perken dienen alle open handelingen in een veiligheidskabinet klasse II uitgevoerd te worden en medewerkers handschoenen te dragen. Onder de gestelde voorwaarden is de COGEM van mening dat de risico’s van de werkzaamheden met de nieuw ontdekte, primatenpolyomavirussen voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie