Publicaties

Classificatie van het Equine infectious anemia virus (EIAV)

Adviezen | 05.02.2008 | 080205-01

Enige tijd geleden heeft de COGEM twee adviezen uitgebracht over de inschaling van virussen die een ziekte kunnen veroorzaken bij respectievelijk paarden (Afrikaanse paardenpestvirus) en varkens (Pseudorabiësvirus). Naar aanleiding van de discussie bij de totstandkoming van deze adviezen heeft de COGEM besloten ook het Equine infectious anemia virus (EIAV) in te schalen. Het virus veroorzaakt Equine infectieuze anemie, een besmettelijke vorm van bloedarmoede. De mortaliteit van geïnfecteerde dieren kan 80% bedragen maar is over het algemeen laag.
Het virus wordt overgedragen door verschillende steekvliegen die in Nederland voorkomen. De vectoren verantwoordelijk voor de transmissie van het virus zijn in Nederland aanwezig, zij het niet in grote aantallen. Het virus kan tevens worden overgedragen door gebruik van gecontamineerde naalden en andere medische apparatuur en van merrie op veulen tijdens de zwangerschap. EIAV wordt niet overgedragen door aërosolen in de lucht, kan zich niet vermenigvuldigen in de vector en kan slechts geringe tijd overleven buiten de gastheer. Het scheiden van besmette dieren is daarmee een effectief middel om verspreiding van het EIAV door de populatie tegen te gaan.
Gezien het bovenstaande adviseert de COGEM om het Equine infectious anemia virus in te delen in pathogeniteitsklasse 2.
De COGEM is van mening dat deze indeling, tezamen met bijbehorende inrichtings- en werkvoorschriften, de veiligheid voor mens en milieu bij ggo-werkzaamheden met het virus waarborgen.

Download publicatie