Publicaties

Klinische studie met een ABCA4 transgen bevattende gg-lentivirale vector tegen Stargardt maculaire degeneratie

Adviezen | 20.12.2016 | CGM/161220-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een klinische studie in patiënten met de oogziekte Stargardt maculaire degeneratie (SMD). Deze ziekte wordt veroorzaakt door een defect ABCA4 gen. In deze studie wordt een genetisch gemodificeerde (gg-) EIAV vector geïnjecteerd in het oog van patiënten. Deze zogenaamde SAR422459 vector infecteert de fotoreceptoren in het oog en brengt hier een functioneel ABCA4 eiwit tot expressie. Dit heeft als doel het functieverlies van fotoreceptoren als gevolg van SMD te voorkomen.
De vector is gebaseerd op een dierpathogeen oudervirus en mist de genen die nodig zijn voor replicatie. Hierdoor kan het gg-EIAV wel cellen infecteren, maar zich hierin niet vermenigvuldigen. Op basis van deze gegevens is de COGEM van mening dat SAR422459 apathogeen is voor mens en dier.
De COGEM acht de kans dat er een replicatiecompetent virus (RCL) in het medisch product aanwezig is verwaarloosbaar klein. Mede omdat er meerdere recombinaties nodig zijn voordat er een RCL kan ontstaan en omdat de aanvrager tijdens de productie controleert op de onbedoelde aanwezigheid van RCL in het product. De kans dat de gg-EIAV vector zich naar derden kan verspreiden acht de COGEM gezien het feit dat het virus replicatiedefectief is, verwaarloosbaar klein. De COGEM adviseert om behandelde patiënten uit te sluiten van donatie van bloed, cellen en weefsels, en om patiënten met een actieve virusinfectie uit te sluiten van deelname aan de studie.
Op basis van bovenstaande gegevens en onder navolging van genoemde voorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu verbonden aan deze klinische studie met gg-EIAV verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie